Menu
Your Cart

WEB dizaina studija

WEB dizaina studija
WEB dizaina studija
  0.00€
  Grozā

  Saņemt bezmaksas konsultāciju.

  Esiet sveicināti WEB dizaina studijā -   Yam.lv mājas lapā!

  Mūsu piedāvātie pakalpojumi ir:

  • WEB-saitu veidošana
  • WEB lapu dizaina izstrāde ar Flash animāciju
  • WEB-saitu izvietošana
  • Web hostings
  • Web lapu optimizācija meklēšanas sistēmām
  • Reģistrācija Latvijas katalogos
  • WEB lapu vienkāršas un ērtas navigācijas izstrāde.
  • WEB lapu uzpildīšana ar nepieciešamo informāciju.

  Mēs profesionāli:

  • Izgatavosim jūsu mājas lapu
  • Ievietosim mājas lapu internetā
  • Ievietosim reklāmu reitingu sistēmās

  WEB lapu izstrāde ir mūsu kompānijas  galvenā sastāvdaļa. WEB lapu izstrāde ir ļoti atbildīgs darbs. Mēs vienmēr cenšamies sasniegt visaugstāko kvalitāti WEB lapu izstrādē.

  Jums gribētos, lai Jūs varētu lepoties ar Jūsu WEB lapu un to varētu parādīt visai pasaulei? Griezieties pie mums, un Jūs saņemsiet izcilo rezultātu!

  Dizaina-studija «YAM.LV» piedāvā pilnu pakalpojumu ciklu, kas ietver sevī internēt projektu (web-saitu) izstrādāšanu, radīšanu, atbalstu un  virzīšanu. Mūsu galvenais mērķis radīt efektīvu projektu, kurš varētu kļūt par vienu no līderiem savā apgabalā. Web-saits, kuru mēs radām, - tas ir jaudīgs mārketingu instruments, kurš aktīvi stimulē pieprasījumu uz noteiktiem pakalpojumiem vai produkciju, atklāj nepieciešamu informāciju mērķa auditorijai  vai atrisina  uzdevumus par noteiktu pakalpojumu izrādīšanu ieinteresētiem apmeklētājiem.

   «YAM» piedāvātie pakalpojumi:

  • internēt projektu (web-saitu) radīšana un izstrādāšana;
  • web-saitu virzīšana un izvēršana;
  • projektu tehnisks, informatīvs atbalsts un mārketings;
  • servera pakalpojumi

  INTERNET PROJEKTU (WEB-SAITU) RADĪŠANA UN IZSTRĀDE.

  Mūsu kompānijas galvenā konkurences priekšrocība ir komplekso internēt risinājumu radīšana un izstrāde, kas ļauj mūsu klientiem atrisināt dažādus biznesa uzdevumus, tādus kā:

  • patērētāju iespēja saņemt informāciju par pasūtītāja kompānijas sniegtam precēm un pakalpojumiem 24 stundas diennaktī un 365 dienas gadā;
  • komerciālas un prezentācijās informācijas operatīva piegāde;
  • preču un pakalpojumu pārdošana on-line;
  • jaunu klientu un partneru meklēšana;
  • pasūtītāja kompānijas imidža un reputācijas paaugstināšana.

  Pie tā visa mūsu cenu politikas pamatprincips ir tās pieejamība pasūtītājiem! Mūsu galvenā konkurences priekšrocība ir tāda, ka cenā ietilpst minimāla pakalpojumu paka par web-lapas virzīšanu, pateicoties kurai mūsu kompānija var garantēt, ka izstrādāts pasūtītāja web-saits būs iekļauts TOP-10 www.google.lv pēc atslēgu frāzēm.

  Web-saita izstrādes etapi:

  • marketinga pētījumi tīklā un internētprojekta koncepcijas izstrādāšana;
  • web-saita projektēšana;
  • web-saita dizains;
  • web-saita programmēšana;
  • web-saita uzpilde ar materiāliem;

  Marketinga pētījumi tīklā un internēt projekta koncepcijas izstrādāšana

  • Par darbu rezultātu kļūs atskaite, kas ietvers sevī:
  • Jūsu web-saita mērķu apraksts;
  • atslēgu faktoru apraksts, kas ietekmē izvēlēto mērķu realizāciju;
  • pamat risku apraksts projekta realizācijā;
  • efektīvas web-saita koncepcijas apraksts;
  • Jūsu kompānijas galveno konkurentu internēt resursu apskats;
  • Jūsu saita izvēršanas un virzīšanas rekomendācijas;
  • atslēgu vārdkopu definēšana ar pieprasījumu biežumu norādījumu, kas ir īpaši attiecīgi Jūsu biznesam;
  • rekomendācijas par pamat faktoriem, kas rada Jūsu saita konkurences priekšrocības attiecībā pret konkurentu saitiem;
  • galvenu informatīvu resursu apskats Jūsu nozarē un to izmantošanas iespēju apraksts Jūsu kompānijas biznesā;
  • funkcionāls uzdevums, kurš nofiksēs visus projekta aspektus un atradīsies tehniskā uzdevuma pamatā.

  Web-saita projektēšana

  Tā ir informatīvas un funkcionālas projekta struktūras izstrādāšana. Dotā darbu etapā mēs izpildām sekojošos darbus:

  • projekta koncepcijas izstrāde;
  • projekta funkcionālas un informatīvas struktūras izstrāde;
  • interfeisu projektēšana (lapu struktūra un navigācija).

  Par darba rezultātu kļūs saita prototips. Tas ietver sevī galveno saita lapu uzskaitījumu ar informācijas izvietojuma struktūras aprakstu, funkcionālas elementu aprakstu (meklējumu, reģistrācijas formas utt.), grafisku un navigācijas elementu aprakstu katrai lapai.

  Kvalitatīvi izpildītā projektēšana ļauj izvairīties no grūtībām programmēšanas etapā un, kas ir svarīgāks, izvairīties no tām tālākas projekta attīstības laikā.

  Web-saita dizains

  Viena no galvenām prasībām web-saita dizainam tā ir dizaina izpilde saskaņā ar pasūtītāja kompānijas stilu. Pie tā visa, mēs rekomendējam pasūtītājiem tehnoloģiju saitus, t.i. dizainam nav jāpalēnina interaktīvu projekta pamatfunkciju darbu un nav jāpalielina saita lapu ielādes laiku.

  Web-saita programēšana

  Mūsu web-saita programmēšanas pieejas pamatā ir sekojošie pamatprincipi:

  • saita attīstībai (jaunu nodalījumu vai funkciju izstrādāšanai) nav jāizsauc saita galvenā programmas koda dārgu tehnisku pārtaisīšanu;
  • saits ir jābūvē pēc moduļu principa, kur katrs jauns modulis (t.i. funkcija) organiski iekļaujas saita struktūrā, pat ja funkcijas izstrādāšanu veic pēc projekta pabeigšanas.

  Web-saita uzpilde ar materiāliem

  Pievilcīgs dizains un augstākas kvalitātes programmēšana nav projekta izcilo panākumu pietiekami nosacījumi. Īpatnējo vērtību web-saita apmeklētājiem piešķir tekstu informācija. Tikai tā ir spējīga paradīt lietotājiem to, ar ko Jūsu kompānija atšķiras no citām, ar kādām īpašībām ir apveltīti produkti un pakalpojumi, kurus Jūs piedāvājat.

  Pār tādiem uzdevumiem ir jāstrādā  speciālistam-imitatoram, kurš rada efektīvus tekstus, kas apmierina sekojošas prasības:

  • tekstu atbilstība lietotāju verbālas informācijas uztveršanas prasībām;
  • timāla teksta struktūras uztveres organizācija lietotājiem;
  • izklāsta rakstpratība un skaidrība;
  • atbilstība web-saita mērķa auditorijas stilistiskām priekšrokām;

  5 IEMESLI KĀPĒC IR IZDEVĪGI PASŪTĪT WEB-SAITU MŪSU KOMPĀNIJĀ.

  • Web-saits viens no kompānijas stila svarīgiem nesējiem. Mūsu studijas specializācija uz firmas stila izstrādāšanas ļauj skaidri izturēt šo kritēriju web-dizainā.
  • Neskatoties uz labu pakalpojumu kvalitāti, cenas uz mūsu pakalpojumiem ir zemākas, nekā mūsu daudziem konkurentiem.
  • Mūsu studijai ir attālinātā darba lielā pieredze. Mēs strādājam ar pasūtītājiem pa visu Latviju. Mēs augsti vērtējam uzticību, kura ir izrādīta mums!
  • Mēs garantējam failu saglabāšanu , kuri sastāda klienta kompānijas web-saitu. Visi darba faili, kuri ir izmantojami web-saita izstrādāšanā, glabājas uzticamā vietā. Web-saita failu nozaudēšanas gadījumā pasūtītāja hostingā, mūsu studija atjaunos saitu ta palaišanas momentā ekspluatācijā.
  • Mēs garantējam, ka izstrādāts pasūtītāja web-saits būs iekļauts TOP-10 www.google.lv pēc atslēgu frāzēm. Visi saiti, kuri ir izstrādāti mūsu web-dizaina studijā, ir optimizējami virzīšanai Internetā projektēšanas etapā: tiek noteiktas  atslēgu vārdkopas iespējamai nākamai virzīšanai, izdotas rekomendācijas pasūtītājam par saita piepildīšanu ar saturu, atslēgu vārdi izceļas ar tegām meklēšanas sistēmās, kā arī saits tiek reģistrēts 60 katalogos un reitingos. 

  WEB-SAITU IZVIRŠANA UN VIRZĪŠANA

  Vispār, kompānijas web-saita esamība Internētā, tā ir tikai  puse no visa darba. Tādēļ, lai web-saits strādātu un, attiecīgi, nestu peļņu nepieciešams izdarīt tā, lai šo web-saitu varētu viegli atrast kompānijas mērķa auditorijai, tās potenciāliem klientiem un partneriem. Tieši tam arī ir nepieciešams izstrādāt web-saita virzīšanas stratēģiju tīklā.

  Mūsu speciālisti palīdzēs izstrādāt un veikt Jūsu web-saita reklāmu kompāniju Internēta ar maksimālu efektivitāti ar minimālām izmaksām.

  Te ir daži no web-saita virzīšanas etapiem, kuras mēs varam realizēt:

  • Web-saita optimizācija meklējumu sistēmām

  Web-saita tehnoloģijas optimizācija meklējumu sistēmām ļauj piesaistīt  apmeklētāju mērķa auditoriju, kura ir ieinteresēta kompānijas produkcijā vai pakalpojumos, pasūtītāja web-saitam un ievērojami palielināt pārdošanas apjomu augstāku web-saita pozīciju panākumu ceļā pieprasījuma rezultātā pēc atslēgu vārdiem.

  • Baneru izgatavošana un to demonstrēšanas pārvalde, to reģistrācija bannerapmaiņu tīklos.

  Jūsu baneru demonstrēšana web-saitos ar tematiku, kas ir tuva Jūsu temātikai, ļauj piesaistīt pie web-saita jaunus unikālus apmeklētājus.

  • Web-saita reģistrācija katalogos.

  Ērta meklējuma sistēma katalogos pēc atslēgu vārdiem un par noteiktu tematiku ļauj saistīt pie tiem lielu interneta auditorijas daļu. Tieši tāpēc tematiskiem katalogiem Internētā ir laba apmeklētība. Izvietojot pasūtītāja web-saita adresi Internētā dažādos populāros Internēta katalogos, ir iespēja piesaistīt web-saitam mērķa auditoriju, kura ir ieinteresēta pasūtītajā kompānijas darbībā.  

  • Reklāma dažādās tematiskās vēstulēs pa elektronisko pastu

  E-pasta izsūtīšanā ir iekļauti dažādi piedāvājumi, sludinājumi un cita informācija, kas tiek izsūtīts iepriekš izvēlētai mērķa auditorijai pa konkrētām adresēm.

  Nedrīkst aizmirst, ka Internēts - tā ir milzīga auditorija. Cilvēku skaits, kuri pieslēdžas Internētam, aug ar katru stundu. Šo lietotāju daudzumā starpā - obligāti ir arī Jūsu potenciālie klienti.


  Atslēgvārdi: WEB-SAITU IZSTRĀDE, IZVIETOŠANA/HOSTINGS, DIZAINS, FLASH, WEB-saitu veidošana, WEB dizaina studija - YAM digitālie risinājumi, WEB lapu dizaina izstrāde ar Flash animāciju, Reģistrācija Latvijas katalogos, flash animāciju izstrāde, hostinga pakalpojumi, Web lapas optimizācija priekš meklēšanas sistēmām, Web lapas dizaina izstrāde, Flash Web veidošana, mājas lapas izstrāde, Web dizaina izstrāde, WEB-lapu optimizācija meklēšanas sistēmām, WEB dizains, WEB hosting, interneta mājas lapas, Web lapu izgatavošana, Web saits, Web dizaina izstrāde, Flash Web veidošana, mājas lapa, WEB lapu vienkāršas un ērtas navigācijas izstrāde, WEB lapu uzpildīšana ar nepieciešamo informāciju, Web lapu izstrāde, servera pakalpojumi.