Menu
Your Cart

Sociālo mediju izmantošanas vadlīniju izveide

Sociālo mediju izmantošanas vadlīniju izveide
Sociālo mediju izmantošanas vadlīniju izveide
  0.00€
  Grozā

  Saņemt bezmaksas konsultāciju.

  Kad uzņēmums sāk izmantot sociālo mediju platformas, sava uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai, tam ir potenciāls iegūt jaunus klientus un atbalstītājus. Tomēr, sociālo mediju izmantošana ir jāplāno un uzņēmumam jāizstrādā vadlīnijas, uz kurām balstoties tiks veidot jūsu uzņēmuma tēls, sociālajā vidē.

  Sociālo mediju izmantošanas vadlīnijas ir plāns, lai pasargātu uzņēmuma reputāciju un sociālo mediju vidē un atspoguļotu uzņēmumu pozitīvā gaismā. Tas sastāv no punktiem, kuriem būtu jāseko katram darbiniekam, kuram tiek uzdots uzdevums pārraudzīt uzņēmuma sociālo mediju profilus. Šāds plāns palīdz ātrāk apmācīt darbinieku darbam ar sociālo mediju platformām, gadījumā ja notiek darbinieku maiņa.

  Veidojot sociālo mediju izmantošanas vadlīnijas, ievērojiet šos punktus:

  • Uzņēmuma konta un darbinieku personīgie sociālo mediju platformu konti mēdz būt saistīti. Kad jūsu darbinieks savieno savu profilu ar sociālo mediju profilu (piemēram kā darbinieks) vai Jūsu mājas lapā ir pieejami darbinieku vārdi, uzvārdi un attēli, kas ļauj tos atrast sociālajos portālos, uzņēmums publiski tiek saistīts ar šo darbinieku, kas var graut uzņēmuma reputāciju. Jūs, protams, nevarat ierobežot savu darbinieku privāto dzīvi un runas brīvību, bet jūs varat izveidot punktu sociālo mediju izmantošanas vadlīnijās, ka darbinieku sociālo mediju profili, kas var graut uzņēmuma reputāciju, tiks izvērtēti (piemēram, ja jūs vadāt bezpeļņas organizāciju, kas rūpējas par personām, kas cietušas no vardarbības, darbinieks, kam pieder blogs par vardarbību, var ievērojami graut jūsu organizācijas reputāciju).
  • Problēmu risināšana uzņēmuma iekšienē. Vadlīnijās jānorāda, ka jebkuras uzņēmuma problēmas, vispirms, tiek apspriestas tikai uzņēmuma iekšienē, tiek izstrādāts komunikācijas plāns un tikai tad šīs problēmas var tikt atspoguļotas publiski, balstoties uz komunikācijas plānu. Problēmu gadījumā, darbinieki nedrīkst tās noklusēt, bet par tām jāinformē vadība.
  • Citas uzņēmuma vadlīnijas un noteikumi attiecas arī uz sociālo mediju uzmantošanas vadlīnijām. Darbiniekiem jānorāda, ka uzņēmuma iekšējie noteikumi attiecas uz sociālo platformu izmantošanu.
  • Informācijas aizsardzība. Jebkāda informācija par klientiem stingri jāsargā, pat ja tas nav paredzēts līgumā starp uzņēmumu un klientu, izņemot gadījumus, ja ir cita vienošanās (piemēram, paveikto darbu ievietošana portfolio). Līdzīgi, aizliegts izpaust uzņēmuma finanšu datus, plānus un stratēģijas, ja vien nav speciāli norādīta izpaužamā informācija (piemēram, uzņēmuma paplašināšanās, u.c.).
  • Piemērots saturs. Vadlīnijās jānorāda, kāds, darbinieku veidots saturs, tiek uzskatīts par piemērotu (valoda, tēmas, u.c.). Neslavas celšana par konkurentiem vai jūsu uzņēmumu, nav pieļaujama.
  • Darbinieku atbildība. Vadlīnijās jānorāda un darbiniekiem jāsaprot, ka saturs, kuru tie veido var atstāt iespaidu uz uzņēmuma tēlu. Izskaidrojiet, ka darbinieki ir atbildīgi par jebkuru, to veidotu saturu, kas negatīvi var ietekmēt uzņēmuma vārdu. Piemēram, ja jums pieder restorāns, bet kāds no darbiniekiem sociālajos medijos ievieto neglaimojošu informāciju par restorāna klientiem.
  • Saprotami sociālo mediju mērķi un uzdevumi. Izskaidrojiet, ko tieši, vēlas sasniegt jūsu uzņēmums sociālajā vidē. Izskaidrojiet saviem darbiniekiem, kādi ir viņu uzdevumi, cik nozīmīgs ir katra darbinieka ieguldījums un pienākumi sociālajā vidē. Jūsu darbiniekiem jāsaprot sociālo mediju izmantošanas mērķis.
  • Uzticība, atvērtība un pārraudzība. Jūsu uzņēmuma darbiniekiem nevajadzētu justies ierobežotiem darbā ar sociālajiem portāliem. Uzticiet tiem veidot saturu, kas atbilst uzņēmuma mērķiem un nebojā reputāciju. Tomēr svarīgi ir izvērtēt veidoto saturu, pārliecinoties, ka sniegtā informācija, pozitīvi ataino jūsu uzņēmumu un atbilst izstrādātajām vadlīnijām un uzņēmuma kvalitātes prasībām. Ļaujiet darbiniekiem saprast, ka vadība pārraudzīs sociālo mediju izmantošanu.

  Šo vadlīniju mērķis ir aizsargāt jūsu uzņēmumu no uzņēmuma vārda graušanas, kas var rasties, nepareizas sociālo mediju izmantošanas gadījumos. Tajā pašā laikā jums jāparāda, ka uzticaties saviem darbiniekiem un to spējām veidot saturu, kas pozitīvi ataino jūsu uzņēmumu.