Menu
Your Cart

Plakātu dizaina veidošana Rīgā

Plakātu dizaina veidošana Rīgā
Plakātu dizaina veidošana Rīgā
  0.00€
  Grozā

  Saņemt bezmaksas konsultāciju.

  Plakātu veidošana ir ļoti radošs process, kas ļauj komunicēt ar plašu mērķauditoriju izmantojot ierobežotu teksta apjomu un attēlu skaitu. Plakāts spēj nodot svarīgu informāciju, ļoti vienkāršotā veidā, kas ir īpaši svarīgi reklāmas jomā.

  Izmantojot plakātus, iespējams attēlot dažādas idejas un ziņojumus, izmantojot attēlus un nelielu teksta apjomu. Labi izstrādāts plakāta dizains liek vērotājam apstrādāt īsā brīdī uztverto informāciju, meklēt kopsakarības un uztvert plakātā iekļauti domu. Plakāti, protams, atšķiras no plānotās mērķauditorijas (zināšanas, dzīves pieredze, tradīcijas), līdz ar to var atšķirties informācija, ko uztver vērotājs, bet ņemot vērā, ka konkrētām sabiedrības grupām ir līdzīga simbolu uztvere, plakātiem mēdz būt lieli panākumi, piemēram, ja Latvijas teritorijā tiek izveidots plakāts ar uzrakstu „Nothing spešel”, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji uztvers kas ar šo teikumu domāts, bet sliktāk informēti cilvēki vai iebraucēji šo teikumu uztvers atšķirīgi.

  Lasāmība

  Plakātam jābūt viegli lasāmam. Tajā nedrīkst būt gramatiskās kļūdas (parasti, tās tiek pamanītas, kad jau plakāti ir iespiesti, tādejādi radot lielus zaudējumus). Ieteicams tekstu, pirms ievietošanas pārlasīt vismaz 3 cilvēkiem un apliecināt, ieteicams ar parakstu, ka teksts ir pareizs un nekādas pretenzijas pret dizaineri netiks celtas, ja būs ieviesusies kļūda tekstā. Arī pēc dizaina izstrādes, nepieciešams vismaz 3 cilvēkiem pārlasīt visu tekstu un ar parakstu apliecināt, ka nav pieļautas kļūdas. Plakāta teksts nedrīkst pazust starp izmantotajiem attēliem un krāsām.

  Vienkāršība

  Plakātam jābūt vienkāršam un viegli uztveramam. Tekstam un attēlam jābūt piesaistošiem, lai tas tiktu pamanīts un iegaumēts. Katram plakātam vajadzētu sniegt tikai vienu ziņojumu (piemēram, ja klientam ir 100 dažādi produkti, ieteicams katram produktam veidot savu plakātu, izņemot gadījumus, kad plakāta mērķis ir informēt lietotājus par pašu kompāniju (kompānijas vārda veicināšana), nevis par produktiem.

  Piesaistošs dizains

  Izmantotajiem attēliem jābūt augstas kvalitātes, lai lietotājiem nerastos negatīvs iespaids, kā arī drukājot nepazustu detaļas. Dizainam jābūt viegli pārskatāmam. Krāsu shēmai jābūt atbilstošai, nav ieteicams izmantot vairāk kā 3 krāsas, teksta noformēšanai.

  Veidojot piesaistošu dizainu, būtu nepieciešams atcerēties:

  • Plakātam vajadzētu nodot ziņojumu un pašam būt kā ziņojumam (saturs un plakāts kopumā)
  • Plakātu jāveido noteiktai mērķauditorijai, ņemot vērā tās zināšanu un pieredzes līmeni
  • Izmantot piemērotu plakāta izmēru (pārāk liels plakāts ar pārāk mazu saturu padara plakātu neizteiksmīgu, bet pārāk mazs plakāts ar saspiestu informāciju, padarīs plakātu haotisku un grūti uztveramu).
  • Izmantojiet plakātu, lai nodotu vienu konkrētu ziņojumu.
  • Izmantojiet „mazos burtus” (a b c, nevis A B C), jo tos ir vieglāk izlasīt un uztvert.
  • Vismaz 20% plakāta laukuma vajadzētu būt vienkrāsainam, ieteicams baltam.
  • Izmantojiet pārdomātu un gramatiski pareizu tekstu. Sliktas kvalitātes teksts var sabojāt jūsu plakātu.
  • Plakātā ne vienmēr galvenais akcents jāliek uz produktu, iespējams izmantot citus attēlus, kas simbolizē, piemēram, produkta kvalitāti (piemēram, peldkostīmu reklāmās, simpātiska sieviete, kura uzvilkusi peldkostīmu, aizņem lielāku plakātu, nekā pats peldkostīms un vēsta mērķauditorijai, cik skaistas tās izskatīsies, ja iegādāsies konkrēto peldkostīmu).
  • Ja attēli un teksts nebūs izkārtoti formāli, tas piesaistīs lielāku uzmanību, jo acs uztvers netipisku teksta un attēlu izkārtojumu.
  • Plakāta tekstam un attēliem jābūt proporcionāliem, pret plakāta izmēru. Tekstam jābūt izkārotam vienmērīgi ar proporcionālām atstarpēm.

  Labam plakāta dizainam jāiedvesmo un jāmotivē veikt plakātā ievietotā ziņojuma darbību (pirkt, apmeklēt, motivēt, rosināt utt.). Plakātu dizains vienmēr ir bijis izaicinājums dizaineriem, jo nepieciešams ierobežotā laukumā, izmantojot ļoti mazu teksta apjomu un vairākus attēlus, pateikt maksimāli daudz.